Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 Óvodánk bemutatása

 

 

Az intézmény neve: I. István Általános Iskola és Óvoda

Székhelye: Hedrehely, Kossuth u.67.

Telefon: 82/483723

Az intézmény típusa: Többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Az intézmény vezetője: Pfeifferné Vágó Mária

Fenntartója: Hedrehely Község Önkormányzata

Óvodai csoportok száma 1.

Férőhelyek száma: 25 fő

Az óvoda az intézmény tagóvodája – szakmailag önálló

Alaptevékenység: Tevékenységközpontú óvodai program kiegészülve a cigány kulturális nevelés magyar nyelven.

                              

Az óvoda vezetője: Bőhm Kinga

 

Helyzetkép

 

Intézményünk egy somogyi kisközség óvodája.

Hedrehely Kaposvártól 35km-re, a Zselici Tájvédelmi Körzet szélén fekszik. Az óvoda a volt református Parókia és Templom között helyezkedik el. Az épület 1959-60-ban épült, eredetileg iskolának. Azóta többször is átalakították, különböző funkciókat töltött be.

Óvodaként először 1994. szeptember 1-je óta működik, egyetlen összevont csoporttal, férőhelyek száma: 25.

 Óvodánkban 2 óvodapedagógus, 1 dajka (aki egyben takarító és a konyhai étkeztetést is ellátja.)

Községünk egyetlen működő intézményeként, feladatunk egy olyan családias hely kialakítása, mely életet, színt visz a falunk életében nem csak az óvodás családok részére, hanem tágabban a velünk kapcsolatban lévő csoportokkal, klubokkal és  az természetesen önkormányzatunkkal is.

 

 Óvodaképünk

 

Véleményünk szerint a jó óvoda sokban hasonlít egy jól szervezett családi élethez. Amíg a gyermek távol van az otthonától, szülőpótlóra, a családi légkör pótlására van szüksége. Az érzelmi nevelés az az a kulcs, amellyel a gyermekek és a felnőttek lelkén keresztül megnyitjuk az utat a „csodák világába”. Érzelmeken keresztül szeretnénk eljutni az értelmi fejlődés magasabb szintjére és ebben a szülők maximális együttműködésére számítunk, velük együtt nevelve járjuk végig az óvodai élet útját. A gyermekeinknek kiegyensúlyozott, szeretetteljes, érzelmi biztonságot adó óvodai légkör biztosítása, óvó-védő szociális funkcióval, ahol a gyermeket megbecsülés és bizalom is övezi, ahol fejlődő személyiségét különleges védelem illeti meg. Ösztönző pedagógiai légkör megteremtése, mely biztosítja a gyermek szabad játékának lehetőségét. Sokoldalú, játékos, érzékszervi megtapasztaláson alapuló tevékenységen keresztül épül fel fejlesztő programunk, melyben kiemelt hangsúlyt kap az egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevétele. Nagyobb hangsúlyt kapnak a halmozottan hátrányos helyzetben élő családokból jövő gyermekek. A környezet jobb megismerése, befogadása, a környezettudatos magatartás kialakulása.

Fontos feladatunknak tartjuk a különböző képességű és kulturális háttérrel rendelkező gyermekek együtt nevelését, a kulturális értékek bemutatását, átadását, ápolását.

Törekszünk arra, hogy a szülő nyomon követhesse gyermeke fejlődését, kérdéseire választ, problémáira segítséget kapjon.

 

 

 

 

 

Gyermekképünk

 

Minden gyermek egyedi, megismételhetetlen, egyszeri és különleges, mással nem helyettesíthető individuum, és szociális lény egyszerre. Szeretetteljes és biztonságos környezetben, igényeit, szükségleteit különféle tevékenységi, tapasztalati formákban, kíváncsiságtól, ösztöneitől vezérelve kiegyensúlyozottan, saját maga diktálta tempóban kielégíti.

Befogadó intézményként biztosítjuk mindenki számára az egyenlő hozzáférést, így tudatosan törekszünk a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, támogatva a nemi identitásának fejlődését. Érzelmileg gazdag, nyitott, lakhelyéhez kötődő, érdeklődő, befogadó, a másságot elfogadó  önmagát értékelni tudó, a környezetben jól tájékozódó, együttműködő gyermekeket kívánunk nevelni.

A közösség legyen számukra fontos, tudjanak kezdeményezni, merjenek kommunikálni és kooperálni. Szeressék társaikat és érezzék jól magukat velük, legyenek képesek a pozitív minta követésére. Legyenek segítőkészek, toleránsak társaikkal szemben. Legyen gazdag fantáziájuk, melyet kreatívan juttassanak kifejezésre a tevékenységek során. Tudják kifejezni saját érzéseiket, legyen önbizalmuk, tudjanak rácsodálkozni a természet szépségeire, szeressék és védjék azt. Legyenek harmonikusan fejlett, sokoldalú színes egyéniségek.

Képesek legyenek a kulturális értékek befogadására, elfogadására, tiszteletére.

A kisebbséghez tartozó gyermekek találják meg identitásukat, ősi gyökereiket, kultúrájukat, népi hagyományaikat. Képesek legyenek meglátni a szépet és a jót. Tudatában legyenek annak, hogy értékes emberek. A velük együtt élő gyermekek ismerjék meg a népcsoport értékeit, tiszteljék a másságot, el-és befogadó közösség alakuljon ki.

Gyermekképünk a jövő társadalom elvárásait tükrözi.